HUNGARY/BUDAPEST

Általános szerződési feltételek - ÁSZF

A szolgáltatás igénybevétele

A jelenlegi gazdasági helyzetben a weblapon közölt árak csak irányadó jellegűek, azok változtatási jogát fenntartjuk! A napi árak a márkaüzletben érvényes árak, amik telefonon is egyeztethetőek!  ( T: 0036 1 3458195 nyitvatartási időben)

A megrendelések leadása a jokerleather.com internetes web áruházban, elektronikus úton lehetséges, interneten, vagy a márkaboltban személyesen A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat vevő kérésére a szolgáltató elektronikus úton küldi el a távol lévők részére. A szerződéskötés csak magyar nyelven lehetséges.

A cipőkön kívül a bemutatott valamennyi termék egyszer már elkészített és elkelt áru digitalizált képe. A Joker Leather now how  a raktáron lévő anyagokat és kellékeket figyelembe véve mutatja be azt a többszáz darabos kollekciót, ami a bemutatáskor érvényes.

A megrendeléskor vállalkozó a megrendelést elfogadja, aki ezzel a bemutatott darab reprodukálására vállalkozik az egyedi megrendelés alapján, azzal a kikötéssel, hogy apróbb különbségek mindig előfordulhatnak, ami nem képezheti kifogás tárgyát. Például nem  vállalkozik arra, hogy töklétesen azonos kellékeket használjon de garantálja, hogy azok esztétikai és gyakorlati értéke minimum azonos kvalitású lesz.

A folyamatosan beérkező munkák és az azzal járó készletváltozások folyamatosak, ezért előfordulhat, hogy a megrendelt termék legyártása már nem lehetséges, illetve időközben elfogyott valamely hozzá szükséges anyag, vagy kellék. Ez esetben erről a megrendelőt a Joker Leather értesíti és lehetőség szerint hasonló, de elkészíthető terméket fog felajánlani, azonban vevő joga eldönteni hogy visszavonja rendelését vagy nem. Megrendelő  tudomásul veszi, hogy ez nem indikál semmilyen kártérítési vagy más jogot vállalkozóval szemben, hiszen ez az egydarabos szalon szolgáltatásoknál nem rendkívüliek.

A megrendelő által leadott és vállalkozó által elfogadott megrendelés a  teljesítésig már megrendelő által nem mondható le és érthető okokból nem is módosítható.

 

Egyedi rendelésre készült termékeknél ( minden, ami nem cipő): 

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II.26). kormányrendelet tartalmazza. A cégünk által nyújtott speciális szolgáltatás  fenti rendelet 14. a „A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek" bekezdés alatt található  29  § / C pontja szabályozza: Az elállási és felmondási jog nem illeti meg a fogyasztót

„Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak."

 

Előre gyártott termék esetén ( cipők):

1/

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak,  ami tartalmazza azt is, hogy a vásárlót  ezen termékkörbe14 napos elállási jog illeti meg.

2/

A fogyasztótól, annak elállása esetén  az Óbuda KFT követelheti az áru nem rendeltetés szerű használatából vagy kipróbálásából  eredő kárának megtérítését.

3/

A termék alkalmasságának megállapításához szükséges kicsomagolás és tolerálható ideig tartó kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez, azonban az ezt meghaladó mértékű használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó anyagi felelősséggel tartozik

4/

Abban az esetben, ha a terméket a Vevő ténylegesen használatba vette, vagy nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, úgy nem állnak fenn a  termék visszavásárlásának feltételei.

Általános szabályok.

 

I/ Ha szállítás során a megrendelt áru megsérül vagy esetleg  hibás, akkor azt az Óbuda Manufaktúra KFT  díjmentesen kicseréli. Amennyiben ez nem lehetséges úgy , a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat, más terméket választhat, vagy elállhat a vásárlástól.

II/. Hogy az oldalakon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a  lehető legpontosabbak legyenek, vállalkozó mindent megtesz, de azok a folyamatos fejlesztések, változások miatt  mindenkor  tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek! Napi pontosításhoz nyitvatartási időben  hívja munkatársunkat! 00 36 1 3458195

III. A vállalkozó nem vállal felelősséget az önhibáján kívüli , vagy saját  felelőségi körén kívül eső okból keletkezett esetleges rendelés nem teljesítésből, késésből, a szolgáltatás leállásából  ill. egyéb  veszteségből fakadó károkért.

IV/ Békéltető testülethez fordulás esetén az illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

V.A honlapunkon feltüntetett árak, képek, leírások csupán tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek.


 Kellemes vásárlást kívánunk:

Óbuda Manufaktúra Kft